Schoolgids 2022 -2023

Schoolgids

Deze schoolgids geeft u informatie over onze school. Het is de bedoeling u een beeld te schetsen hoe er op onze school gewerkt wordt. Voor ouders die al kinderen bij ons op school hebben, kan deze gids dienen als naslagwerk.
Het is onmogelijk om volledig te zijn. Middels nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van actuele zaken.


Schoolgids 2022-2023